สถานีตำรวจภูธรภูพาน โทรศัพท์/โทรสาร 042708130, 042708131 เข้าสู่เว็บไซต์คลิกที่โลโก้ด้านบนครับ